Blender 3D: Noob to Pro/Hızlı modelleme: Revizyonlar arasındaki fark

'''Object Mode''' (nesne modu) olarak bilinen yerdesiniz. ''Object Mode'' (nesne modunda) 3B çehresinde diğer nesnelerle göreceli olarak, nesnenin çevresinde hareket edebilirsiniz. Seçili küp ile '''TAB'''(sekme) 'a tıklayın. '''Edit(Düzenleme) Mode(Modu)''' olarak bilinen yere getirir.
 
'''''Not:''' ifEğer insteadküp ofyerine thelamps cube(lamba) you'veveya selectedkamera the lamp or the cameraseçerseniz, you''Edit wonMode''t be(Düzenleme able to go intomoduna) giremezsiniz.''Edit Mode''(Kameralar (Cameras) andve lambalar (Lamps) arefarklı editedşekilde differentlydüzenlenir).''
 
''Edit Mode'' (düzenleme modunda) dayken, küpün şeklini ve boyutunu değiştirebilrsiniz. Küpü bir enige dönüştürebilirsiniz veya bir gün yapabileceksiniz.
In ''Edit Mode'', you can change the shape and size of the cube. You could turn the cube into a puppy… or at least some day you'll be able to.
 
'''TAB''' - Seçili aktif nesneyi (object) Edit Mode (düzenleme moduna) sokar veya çıkarır.
''{{Blender 3D: HotKeys/3D View/Multiple Modes/TAB}}''
 
== Selecting vertices ==
55

düzenleme