Blender 3D: Noob to Pro/Hızlı modelleme: Revizyonlar arasındaki fark

kDeğişiklik özeti yok
* ''3D transform manipulator'' un '''off''' (kapalı) olduğundan emin olun; Eğer değilse: Başlıktan el düğmesini(hand button) basılı konumdan kaldırın [[Image:Blender Handicon.png]]. O kapalı olduğunda ikonun gösterdiği 3 B eksen kaybolmasından anlayacaksınız.
 
''Eğer bir köşe (vertex) seçmez seniz :''
''If you cannot select a vertex:''
* Hit the '''ZKEY''' andtuşuna makebasın sureve yousaydam are inmodda (transparent mode) olduğunuza emin olun.
* IfEğer youfare can't get theimlecinin (cursor) over theköşe (vertex,) adjustüzerine yourgetiremiyorsanız, mousefare/trackpad's trackinginizin speedhızını tominimuma minimumgetirin.
* Make''Köşe sureseçim youmodunda''re in( ''vertex select mode'': if) youolduğunuzdan canemin onlyolun: selectewğer sadece yüzleri (faces) orve kenarları (edges,) either pressseçebiliyorsanız, '''CTRL+TAB''' to'a selectbasarak köşeleri ( ''Vertices'' ) or click on the ''Vertex select mode'' icon as shown below.
 
[[Image:Blender3DNoobToPro-SimpleHat-SelectModes.png]]
Anonim kullanıcı