İngilizce/Şimdiki zaman

Bu sayfa "present continuous" zamanı hakkındadır. Present Perfect için İngilizce/Present Perfect sayfasına bakınız.

İngilizce'de şimdiki zamanın kullanımı Türkçe'deki ile aynıdır. Yani, kısaca şu anda olmakta olan bir olayı anlatır.

Yardımcı fiiller değiştir

Şimdiki zamanda üç çeşit yardımcı fiil vardır. Bunlar:
I : am
You/We/They : are
He/She/It : is

Fiil çekimi değiştir

Şimdiki zamanda fiil çekimi, fiilin sonuna -ing eki eklenerek yapılır. Örnek vermek gerekirse:
go → going (gidiyor)
do → doing (yapıyor)
look → looking (bakıyor)

Fiilin söylenişi çift heceliyse ve e ile bitiyorsa fiilin sonundaki e düşer, yerine ing gelir:
come → coming (geliyor)
live → living (yaşıyor)
write → writing (yazıyor)

Eğer tek heceli bir fiilin sonunda vurgu varsa, sondaki ünsüz iki defa yazılır:
stop → stopping (duruyor)
swim → swimming (yüzüyor)

be (olmak) fiili için ise sadece yardımcı fiil kullanılır.

know (bilmek), like (hoşlanmak) veya love (sevmek) gibi bazı fiiller ise şimdiki zaman ile kullanılmaz.

Cümle yapıları değiştir

İngilizce'de şimdiki zaman olumlu cümle yapısı şöyledir:
Kişi + yardımcı fiil + fiil+ing
Örnekler: I am going to school. (Okula gidiyorum.)
We are going to school. (Okula gidiyoruz.)
She is going to school. (Okula gidiyor.)

İngilizce'de şimdiki zaman olumsuz cümle yapısı şöyledir:
Kişi + yardımcı fiil + not + fiil+ing
Örnekler: I am not going to school. (Okula gitmiyorum.)
You are not going to school. (Okula gitmiyorsun.)
He is not going to school. (Okula gitmiyor.)

İngilizce'de şimdiki zaman soru cümlesi yapısı şöyledir:
Yardımcı fiil + kişi + fiil+ing
Örnekler: Am I going to school? (Okula gidiyor muyum?)
Are they going to school? (Okula gidiyorlar mı?)
Is he going to school? (Okula gidiyor mu?)

İngilizce'de şimdiki zaman cevap cümlesi yapısı şöyledir:
Yes (evet) / No (hayır) + kişi + yardımcı fiil + not
Örnekler: Yes, I am.
No, we are not.
Yes, she is.

Yardımcı fiil kısaltma değiştir

is → 's (He's)
am → 'm (I'm)
are → 're (You're)

is not → isn't
are not → aren't
am not → (kısaltması yoktur)

am/is/are not → ain't (resmi olmayan)