İngilizce/Adjectives - Sıfatlar

Possessive Adjectives - Mülkiyet Sıfatları

değiştir

İngilizcede sahiplik bildiren sıfatlardır. Bunları takiben bir nesne kullanılır.

It is my pen. ----> O benim kalemim.

şeklinde bir örnek verebiliriz.

Görüldüğü gibi vurgulu olan kelime my (benim) bir mülkiyet sıfatıdır.
Bunun hemen ardından nesne olarak da pen (kalem) kullanılmıştır.
Şimdi bu mülkiyet sıfatlarını ve Türkçe karşılıklarını görelim.

my benim
your senin
his onun
her onun
its onun
our bizim
your sizin
their onların

Bir başka dikkat çeken şey ise üç farklı mülkiyet sıfatının;
his, her, its (onun) aynı anlamı vermesidir. Evet bunlar
aynı anlamı verir ancak her biri farklı nesneler için kullanılır.

  • His erkekleri ifade ederken (onun) anlamında,
  • Her bayanları ifade ederken (onun) anlamında,
  • Its cansız nesne ve hayvanları ifade ederken (onun) anlamında kullanılmaktadır.