İngilizce/Harflerin Okunuş Şekilleri

Harflerin okunuş şekilleri

değiştir
 • "C" harfinden; sonra "e, i, y" harfleri varken "s" gibi okunur.

Örnek: city (sidi), mercy (mörsi), cent (sent) gibi.

 • "C" harfinden, sonra "a, o, u" harfleri varken genelde "k" gibi okunur.

Örnek: cat (ket), cold (kold), cup (kap) gibi.

 • "G" harfinden, sonra "e, i, y" harfleri varsa "c" şeklinde okunur.

Örnek: page (peyc), energy (enırci), gentlemen (centılmın) gibi.

 • "J" harfi, daima "c" olarak okunur.

Örnek: jam (cem), july (culay), just (cast) gibi.

 • "Y" harfi, kelime sonlarında sessiz harf varsa "i" olarak okunur.

Örnek: agony (egıni), treaty (trıti), salty (solti) gibi.

 • "S" harfi, iki ünlü arasında yer alan kelimelerde "z" gibi okunur.

Örnek: nose (nouz), noise (noiz), result (rizalt) gibi.

 • "SCH" harfleri, "sk" olarak okunur.

Örnek: scheme (skim), schedule (skecul) gibi

 • "Kn" ile başlayan kelimelerde "k" harfi okunmaz.

Örnek: knife (nayf), knee (nii), knight (nayt), knock (nak) gibi.

 • "Ho" ile başlayan bazı kelimelerde "h" harfi okunmaz.

Örnek: honour (anır), hour (awır) gibi.

 • "Wr" ile başlayan kelimelerde "w" harfi okunmaz.

Örnek: write (rayt), wrong (rong), wrist (rist) gibi.

 • "tion" ile biten kelimeler "şın" diye okunur.

Örnek: nation (neyşın) gibi.

Çift Sesliler

değiştir
Çift Sesliler Okunuşu Örnek Kelimeler
ai ê nail (nêıl), maid (mêyd), hair (hêır)
au o-a daughter (dadır), because (bikoz)
ea i eat (iit), ear (iır), easy (iizi)
ee iii tree (triî), see (sîî)
ew iu new (niu), few (fiyu), nephew (nefyu)
ie î niece (nîîs), piece (pîîs)
oa o coat (koot), soap (soop), board (bord)
oe u shoe (şu)
oo uuu book (buuk), foot (fuut)
ou au mouse (maus), house (haus), out (aut)
ow ô low (), window (vindô)

Çift Seslilerde Bazı İstisnalar

değiştir
 • u olarak okunan oo, bazen ô olarak okunur.
örnek: floor (flôr), door (dôr) vb.
 • u olarak okunan oo, bazen de a olarak okunur.
örnek: blood (blad) vb.
 • ô olarak okunan ow, bazen au olarak okunur.
örnek: how (hau), flower (flauvır), now (nau), down (dauvn) vb.
 • î olarak okunan ea, bazen de ee olarak okunur.
örnek: bear (beer) vb.