İngilizce/Yönler, adres sorma

Turn left: Sola dön
Turn right: Sağa dön
On the left: Solunda kalacak
On the right: Sağında kalacak
Go away street: Yol boyunca yürü (dümdüz git)
Opposite: Karşısında
Next to: Yanında
Behind: Gerisinde
Between: Arasında

Example (Örnek):

George: Excuse me. Where is train station?
John: Go away street. Turn left. On the right.
George: Thanks.

Şimdi de çevirisini yapalım:

George: Pardon. Tren istasyonu nerede?
John: Yol boyunca yürüyün. Sola dönün. Sağınızda kalacak.
George: Teşekkürler.

Bazaar  I  Bank     I Train Station     I   I
----------I-----------------I-------------------------I   I---------------- 
                      Turn Left      Turn Right
----------I-------------------------------------------I Go I---------------
School  I  Book Store               I                      IStreetI
                           I   I