İnsanların duygu, düşünce, mutluluklarını ve özlemlerini dışarı aktaran yazı türüdür.