1. Anadolu Beylikleri/Ahlatşahlar Beyliği

Van Gölü ve civarında hüküm sürmüş bir Türkmen beyliğidir. Orta Çağ’da Ahlat, “Kubbetü’l İslam” olarak anılmıştır. Devrin en önemli alimleri ile bilim merkezleri burada toplanmıştır.