• Wer? - kim?
  • Wer bist du? - Sen kimsin?
  • Wer ist sie? -- O kim? (kızlar için)
  • Wer sind Sie? -- Siz kimsiniz? (nezaketen siz)
  • Wer ist er? - O kim? (erkekler için)