Azerice/İfadeler/Kabul ve red

Tabii.
Əlbəttə.

Tamam. (oldu.)
Tamam. (oldu.)

İyi.
Yaxşı.

Olabilir.
Ola bilər.

Evet, olur.
Bəli, olar.

Evet, öyle.
Bəli, elədir.

Hayır, olmaz.
Yox, olmaz.

Hayır, öyle değil.
Yox, elə deyil.

İmkânsız.
İmkanı yoxdur.