%0 tamamlandı

Başarı, istenen amaca türlü yollarla veya tek bir yolla istendiği gibi varılmasıdır, amacın gerçekleştirilmesidir. Başarıya ulaşmak için, 70 kural vardır.


Başarı ile İlgili Olgular

değiştir

Amaç, varmak istediğimiz, gerçekleştirmek istediğimiz olgu veya sonuçtur. Başarı, amaca varma durumudur. Başarısızlık ise, her türlü yol veya tek bir yol ile denense de amaca ulaşamamaktır. Başarı ile başarısızlık, birbirlerini tamamlamaktadır. Dolayısıyla, başarı sağlamak için denen yollarda başarısızlık meydana gelebilir. Bu başarısızlık, kişiyi yıldırabilir. Bu nedenle; özel başarısızlıktan, genel başarısızlığa dönüşür. Başarı sadece yetenek ispatı veya alanın hakkında söz sahibi olma hatta biraz daha genelleştirirsek zengin olmak, mutlu olmak diye söylenir. Gerçekten başarı bu ise neden bunları yapan insanlar hala mutlu değiller? Hani başarı mutluluk getirirdi? Belki de biz yanılıyoruz, başarı toplumun sapkın istekleri ya da empoze ettiği şeyleri yaptığımızda elde edebileceğimiz bir şey değildir. Başarı yalnızca gerçekten istediğimiz bir şeyi -mantıklı veya mantıksız- yapabildiğimizde ve evet, kimse ilgilenmese de, kötülese de, aşağılasa da; "yaptım, ben yaptım ve başardım!" denilebilecek yegane haz ve tatmin hissidir.

Başarının Kuralları

değiştir

*Başarıya İnanmalıyız: Başarmak istediğimiz hedefe, varmak için inanmak zorundayız. Eğer ki başarıya inanmazsak; onun için yaptığımız çaba azalır ve sonuçta "başarısızlık" denen olay meydana gelir. Özel başarısızlık halinde, inancımızın önemli ölçüde azalması veya tamamen sona ermesi üzerine genel başarısızlık hâli ortaya çıkmaktadır.

*Başarı için Kararlı Olmalıyız: Başarmak istediğimiz amaca, tek bir yolla varmak kolay ama nadirdir. Dolayısıyla, önümüze birçok yol çıkabilir. Bu yolları denemekten, herhangi birini seçmekte büyük ölçüde kararsızlık veya endişe duymamız halinde, uzun süre çalışma devam edemez. Dolayısıyla, başarısızlık meydana gelir.

Başarmak için önce inanç sonra çalışma ve azim gereklidir. Başarmak istediğimiz hedef için yolu iyi seçmemiz gerekir her yol mübahtır diyerek inandığımız değerlerden vazgeçmemek gerekir.

Başarmak sadece tek bir yolla veya birçok yolla amaca hatasız bir şekilde ulaşmak olsa da, bir o kadar da başarının arkasında birden fazla başarısızlık vardır. Başarı başarısızlıklardan doğar.