Bilgisayarın Çalışma Mantığı

Bilgisayarın Çalışma MantığıDüzenle

Çalışma mantığını kavramak için, bilgisayarın bir işi nasıl yaptığını ve bilgisayarın parçalarını incelemek gerekir.

Bilgisayar bir işi 3 aşamada gerçekleştirir.

  1. Bilgi girişi
  2. Bilginin işlenmesi ve sonucun üretilmesi
  3. Sonucun gösterilmesi


Bilgisayarı oluşturan parçaları da yaptıkları işe göre 5 gruba ayırabiliriz.

  1. GİRDİ ÜNİTELERİ: Bilgilerin bilgisayara aktarılmasını sağlar. Örneğin: Klavye, fare, tarayıcı, kamera ya da mikrofon.
  2. MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ: Veriyi işlemeyi sağlar. Bilgisayardaki sadece 1 tane merkezi işlem birimi vardır, o da işlemcidir.
  3. ÇIKTI ÜNİTELERİ: İşlemcinin çıkan sonuçları dışarı aktarabilmesini sağlar. Örneğin: Monitör, yazıcı, sürücüler ya da hoparlör.
  4. HAFIZA BİRİMİ: Bilgisayar tarafından işlenecek bilgileri, programları depolamayı sağlar. Örneğin: Ram bellek, sabit disk, CD ya da DVD.
  5. VERİYOLU: Bilgisayarın bir bileşeninden diğerine veri aktarmak için kullanılan devrelerdir. Örneğin: Klavyeden basılan bir tuşun bilgisi işlemciye veriyolu vasıtasıyla iletilir.


Tüm modern bilgisayarlar temelde aynı yapısal özellikleri taşımaktadır. Bu yapı “von Neumann Mimarisi” olarak adlandırılmaktadır.


Makine DiliDüzenle

0 ve 1 komutlardan meydana gelir

İkili Sayı SistemiDüzenle

DerleyiciDüzenle