Bilgisayar ve Donanım/Ağ kartı

Bilgisayarlar arasında iletişim kurmayı sağlayan iç donanım birimidir.