C++/S3/Kaynak Dosya

< C++

C++ İLE PROGRAMLAMA
Kitap hakkında      Başlangıç    Temel kavramlar      Nesne      Gelişmiş özellikler       Standart kütüphane     API
Başvuru kaynakları        Ek kaynaklar      Kod örnekleri    
Acemiler için alıştırmalar

C++ İle Programlama

Bir programlama dili kitabı
C++ İle Programlama
C++ İle Programlama
Başlangıç
Bu şablonu düzenle

Kaynak Kod ve Kaynak Kütükleri

değiştir

Klasik "Hello world!" (Merhaba dünya!) programın kaynak dosyasına bakalım:

#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
     printf("Merhaba dünya!");
     return 0;
}

Bu kaynak dosyada şimdilik en önemli olan satır:

printf("Merhaba dünya!");

printf() komutu yazı ve değişkenler ekrana yazar. Bu komutu kullanmak için <stdio.h> kütüphanesini kullanmamız gerek. C++ programlama dilinde bir kütüphaneyi kullanmak için

#include <kütüphane>

veya

#include "kütüphane"

kullanılır. İlk preprocessor (Önişlemci) komutu Standard C Kütüphanesi 'nde olan bir kütüphaneyi kullanır. Biz demin <stdio.h> kütüphanesini kullandık. Anlamı Standard Input Output 'dur (standard giriş çıkış) ve bize klavyeden okuma ve ekrana yazma komutlarını kullanma imkanı verir. İkinci preprocessor komutu kendiniz yazdığınız bir kütüphaneyi kullanır ama şimdilik standard kütüphanesini kullanacağız.

int main(int argc, char *argv[]) {

bir fonksiyondur (altprogram). Bir C++ programında işlem her zaman main fonksiyonunda başlar. main 'in arkasında olan komutlar şimdilik önemli değil. Önündeki int kelimesinin anlamı main fonksiyonun sonunda bize geri verecek değişkenin tipidir ve bunu

return 0;

komutu ile yerine getiririz. C++'nin birkaç değişken tipleri vardır ve bunlardan biri Integer 'dir (int). Bir int 'in içine sayılar yükleyebiliriz. Daha fazla bilgi için Vikipedinin C++ sayfasını okuyabilirsiniz.