C++/S3/Mantıksal Operatörler

< C++

C++ İLE PROGRAMLAMA
Kitap hakkında      Başlangıç    Temel kavramlar      Nesne      Gelişmiş özellikler       Standart kütüphane     API
Başvuru kaynakları        Ek kaynaklar      Kod örnekleri    
Acemiler için alıştırmalar

C++ İle Programlama

Bir programlama dili kitabı
C++ İle Programlama
C++ İle Programlama
Temel Kavramlar
Bu şablonu düzenle

C++ da kullanılan mantıksal operatörler

 "!=" ---> eşit değildir;
 "||"---> veya operatörü
 "&&"---> ve operatörü
 "<="---> küçük eşit operatörü
 ">="---> büyük eşit operatörü
 "==" ---> eşittir operatörü
 "+" ---> toplama operatörü
 "-" ---> çıkarma operatörü
 "*" ---> çarpma operatörü
 "/" ---> bölme operatörü
 "%" ---> mod alma operatörü.Bu operatörü bir örnekle açıklayalım;
 
 if( a % b == 4 )
 {
 fonksiyonlar
 }
 
 Bu örnek eğer a = 4 (mod b) ise fonksiyonları çalıştır anlamındadır.
 "+=" ---> bu operatörü de bir örnekle açıklayalım.
 
 b+=a;
 
 Bu operatör b=b+a; yerine kullanılır.
 ":" ---> ise operatörü
 "//" ---> C++'da programa açıklama yazmaya yarar.Sadece bu operatörün yazıldığı satır programa dahil edilmez.
 "/*  */" ---> C'de programa açıklama yapmaya yarar.Birden fazla satıra da açıklama yapmaya yarar.
 
 Şimdi bu operatörlerin birkaçını kullanarak basit bir hesap makinesi yazalım
 1. include <iostream>
 2. include <cstdlib>

using namespace std; int main()//Program başlangıcı

{

  float sayi1,sayi2;//değişken tanımlaması
  int secim;
  cout<<"1.sayiyi girin"<<endl;
  cin>>sayi1;
  cout<<"2.sayiyi girin"<<endl;
  cin>>sayi2;
  hatali_secim:;
  cout<<"Seciminizi girin"<<endl;
  cout<<"1.Toplama"<<endl;
  cout<<"2.Cikarma"<<endl;
  cout<<"3.Carpma"<<endl;
  cout<<"4.Bolme"<<endl;
  cin>>secim;
  if(secim==1)
  {
        cout<<sayi1<<"+"<<sayi2<<"="<<sayi1+sayi2<<endl;
  }
  if(secim==2)
  {
        cout<<sayi1<<"-"<<sayi2<<"="<<sayi1-sayi2<<endl;
  }
  if(secim==3)
  {
        cout<<sayi1<<"*"<<sayi2<<"="<<sayi1*sayi2<<endl;
  }
  if(secim==4)
  {
        cout<<sayi1<<"/"<<sayi2<<"="<<sayi1/sayi2<<endl;
  }
  if(secim>4 || secim<1 ) //Secim 4 ten büyükse veya 1 den küçükse hatali_secim e geri dön
  {
       cout<<"Yanlis secim yaptiniz"<<endl;
       goto hatali_secim;
  }
  system("pause"); //enter tuşuna basana kadar pencereyi ekranda tutar
  return 0;

}