Bakiyye Dilinde Cümle Örnekleri

ᒍӬ ĊᎧᒍ↓ ≾.Э Ϣર ৬ Ұ웃 ⊲ર≾.M∧⊲ Acele işe şeytan karışır.
⥌Ɔ〟 Й Adın Ne?
ᒍӬ Mમλ Ϣર @⥙ MᎧᛠᒍᎧ Aşk mutlu eder.
ماM ⥌Ɔ ჰŧ Benim Adım…
M⥌Ɲ ୨ર Бર, M⥌Ɲ ᕴ↓ Бર Bir varmış, bir yokmuş.
ԋ, ما ჰŧ ৬ ȪGર@ما Evet, Öğretmenim.
የ ჰŧ ๛ ȪGર@ما Öğretmen misin?
৬≾.〟⊲Ċ Yaşın kaç
ЙમƆ〟๛ Nerelisin
⊲Ċ ჰŧ ᒍӬ OGᎧર Saat kaç
ᒍӬ OGᎧર ⊲Ċഥ Saatiniz kaçtır?
ما ჰŧ Mમλ⥙ Aşığım