COBOL

COBOL (COmmon Business Oriented Language) bir programlama dilidir. ISAM yapısına izin veren sınırlı sayıdaki dilden biridir. Sayı tipi sınırsızdır. Toplam olarak dört bölümden oluşur. Birinci bölümde (tanımlama bölümü) yazılan programın sürümü, yazarı gibi bilgileri tanımlayabilirsiniz. İkinci bölümde (ortam bölümü) program geliştirilirken kullanılacak olan değişkenler program içerisinde kullanılacak kütüphane tanımlamaları burada yapılabilir. (Prosedür bölümü) Bu bölümde ise program içerisinde çalışma zamanı anında çalışacak asıl kodlar tutulur. Bu bölümde kullanılan değişkenler ve tip tanımlamaları daha önce de bahsettiğimiz ortam bölümden çağrılır. Ayrıca tanımladığımız bölümler içerisinde değişik yordam tanımlamalarının yapıldığı 'kesim' adı verilen komut tanımlama alanları vardır.

Her program DIVISION denilen kısımlardan, DIVISION lar da SECTION denilen bölümlerden oluşur. Ancak her kolonun özel bir anlamı vardır. (Kolon: Soldan kaçıncı karakter olduğuna göre alt alta gelen ASCII karakterlerin oluşturduğu düşey küme)

Not : Her kolon tek karakterden oluştuğu için kolon numaralarını da düşey olarak belirtmek zorunda kaldım. Daha sonradan daha uygun bir yazım şekli ile değiştirilebilir.

Not.Not : Aşağıdaki iskelet program yapısı, Galip ÖZEL in ISBN 975-486-099-8 kitabından alıntıdır. Aynı yapı başka bir cobol dil belirtiminden de bulunabilir, ancak kısa bir süre için bu not ile beraber burada durmasında umarım bir sakınca olmayacaktır.

0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667   
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. DENEME.
    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT KUTUK ASSIGN TO DISK.
    DATA DIVISION.
    FILE-SECTION.
    FD KUTUK
      LABEL RECORD STANDARD
      VALUE OF FILE-ID "DENEME.TXT".
    01 KAYIT.
      02 TEL-NO PIC 9(7).
      02 ADI-SOYADI PIC X(25).
    SCREEN SECTION.
    01 SABIT-EKRAN.
      02 LINE 1 COLUMN 1 BLANK SCREEN.
      02 LINE 5 COLUMN 1 REVERSE-VIDEO VALUE "TELEFON NO :".
      02 LINE 7 COLUMN 1 REVERSE-VIDEO VALUE "AD SOYAD :".
    01 DEGISKEN-EKRAN.
      02 LINE 5 COLUMN 30 PIC 9(7) TO TEL-NO.
      02 LINE 7 COLUMN 30 PIC X(25) TO ADI-SOYADI.
    PROCEDURE DIVISION.
    BASLA.
      OPEN OUTPUT KUTUK.
      DISPLAY SABIT-EKRAN.
    GIRIS.
      ACCEPT DEGISKEN-EKRAN.
      IF TEL-NO=0 GO TO SON.
      WRITE KAYIT.
      GO TO GIRIS.
    SON.
      CLOSE KUTUK.
      STOP RUN.