↑ İçindekiler ↑
← 5. Ders 6. Ders 7. Ders →
Bu bölümde işlenen konular
Sözcük bilgisi -j, Ni, Ili, Kaj, Du, Ċi, Nun, Kiel, Tiel, Ali-
Dilbilgisi
Pratik - İletişim kurma

Sözcükler

değiştir