Esperanto/Esperanto-Türkçe Sözlük

↑ İçindekiler ↑
Ek:Esperanto-Türkçe Sözlük

Bu sayfa altında Paul Denisowski'nin CC Attribution 3.0 lisansı altındaki ESPDIC (26 Şubat 2012) adlı Esperanto-İngilizce sözlüğünün Türkçe'ye uyarlanma çalışması yapılmaktadır.

Türkçeleştirilen madde başları "Tamamlanmış Çalışma" başlığı altında verilirken, geri kalan sözcükler "Tamamlanmamış Kısım" başlığı altında yarıdımcı olması açısında orijinal İngilizce çevirileriyle birlikte tutulmaktadır. Kesinlikle sözcüklerin anlamını İngilizceden Türkçeye çevirmeye kalkışmayınız! ESPDIC basit yapıda kısa açıklamalı bir sözlük olduğundan, böyle bir tutumun hatalı anlam karşılıklarına yol açması kaçınılmazdır. Bunun yerine, anlamında şüpheye düştüğünüz sözcükler için bilinen Esperanto-Esperanto sözlüklere veya diğer güvenilir kaynaklara başvurabilirsiniz.

Tamamlanmış Çalışma

değiştir

-a : (sıfat bitişi)
-aĉ- : (nitelik düşüklüğü belirtir)
-ad- : (bir eylemin sürekliliğini veya devamlı tekrarını belirtir)
-ajn- : (ifadeye bir genelleme anlamı katar), herhangi bir, her ne
-aĵ- : (belirli bir niteliğe sahip veya belirli bir maddeden yapılmış bir şeyi belirtir)
-an- : (üyelik ve bir gruba dahiliyet belirtir)
-ant- : (güncel zaman etken ortacı), -(y)an
-ar- : (topluluk adı oluşturur)
-as : (güncel (şimdiki-geniş) zaman eki), -(i)yor, -r, -dır
-ata : (güncel zaman edilgen ortacı), -ılan, -nan, -ılmakta olan
-ĉj- : (erkek adları için samimi küçültme belirten kısaltma eki)
-e : (zarf bitişi)
-ebl- : (olanak-olasılık belirtir), -ılabilir, -nabilir
-ec- : (soyut nitelik belirtir), -lık
-eca : -(ı)msı, -(ı)mtırak, gibi
-eg- : (boyut, derece veya etki olarak büyüklük belirtir)
-ej- : (bir eylem veya nesnenin yerini belirtir)
ek- : (başlama veya anilik belirtir)
-em- : (eğilimlilik belirtir)
-end- : (zorunluluk belirtir), -ılması gereken, -nması gereken
-er- : (bütünün bir parçasını belirtir)
-estr- : (başkan-yönetici belirtir)
-et- : (boyut, derece veya etki olarak azlık-küçüklük belirtir)
-foje : kez, kere
-i : (fiil bitişi)
-iĉ- : (erkek cinsiyeti belirtir (genel kabul görmemiş ek))
-id- : (evlatlık-soy ilişkisi belirtir)
-il- : (alet-gereç belirtir)
-in- : (bir ismi dişileştirir)
-ind- : (bir eyleme değer olmayı belirtir), -ılası, -nası, -maya değer
-ing- : (bir nesneyi (kısmen veya tamamen) içeren kılıf adı )
-inta : (geçmiş zaman etken ortacı), -mış, -mış olan
-is : (geçmiş zaman eki)
-ism- : (felsefi veya siyasi akım adı üretir)
-ist- : (uğraş, meslek veya felsefi-siyasi eğilim belirtir)
-ita : (geçmiş zaman edilgen ortacı), -ılmış, -ılmış olan

Tamamlanmamış Kısım

değiştir

Sayfa boyutunu arttırmamak adına sizi bu dış bağlantıya yönlendiriyoruz.