Fransızca/İsimler

Fransızca'da tüm isimlerin cinsiyeti vardır; (ya eril (e.) ya da dişil (d.) olarak) İnsanları ve de hayvanları ifade eden isimlerin çoğu ise hem eril hem de dişil şekle sahiptir. Örneğin, Fransızca'da "oyuncu" için kullanılan iki kelime l'acteur ve l'actrice 'dir. "Kedi" için iki kelime le chat (e.) ve la chatte (d.).

Ancak, bir kişinin veya bir hayvanın gerçek cinsiyetinden bağımsız olarak, cinsiyeti sabit olan, insanlar veya hayvanlar hakkında okunan bazı isimler vardır: Örneğin, la personne (d.) amcanız hakkında kullanılırken (bu tabi ki amca sözcüğünün yerini tutmamakla birlikte) bile her zaman dişildir! Le professeur (e.) (Eğitmen), kadın profesör veya öğretmeniniz ile ilgili cümlede bahsederken bile her zaman erildir. Bu durum Fransızca'da önemlidir.

Eril Eril isimler ile kullanılan ortak son durumlar
le cheval at -age le fromage peynir
le chien köpek -r le professeur öğretmen
le livre kitap -t le chat kedi
le bruit gürültü -isme le capitalisme kapitalizm
Dişil Dişil isimler ile kullanılan ortak son durumlar
la colombe güvercin -ie la boulangerie fırın
la chemise gömlek -ion la nation ulus
la maison ev -ite/-ité la fraternité kardeşlik
la liberté özgürlük -nce la balance tartı
-lle la fille kız
-nne l’indienne Hint

Düzensizlikler ve İstisnalarDeğiştir

Fransızca'da çoğul olarak kullanıldığında cinsiyetin değiştiği üç ad vardır:

  • amour
  • orgue
  • délice

Bundan başka, Fransızca'da yalnızca öğrenilebilen cinslik kurallarının pek çok istisnası vardır. Yazılışları aynı ama eril veya dişil olduğunda farklı anlamlara gelen kelimeler bile vardır; örneğin, 'le livre', 'kitap' anlamına gelir, ama 'la livre', 'ağırlık' anlamına gelir. Eril görünen bazı kelimeler ('le photo' gibi) aslında dişildir. Ve tam tersi de.. O halde, sadece mantıklı olmayanlar var; 'la foi' dişi ve inanç anlamına gelirken, 'le foie' karaciğer anlamına gelir.