Fransızca karakterler, Latin alfabesindeki harflerden meydana gelir ve yirmi altı harf vardır. Erken dönemde yirmi beş harf vardı ve on dokuzuncu yüzyılın ortalarında W harfi eklendi. Buna 'çift ve' de denmesine karşın Fransızlar v gibi kullanırlar ve onu (doo-bluh-vay) telaffuz edilen 'V'den sonra telaffuz ederler. Eski Fransızca'dan Modern Fransızca'ya geçen süreçte 'K' harfi eklenmiştir. Bu iki harf daha çok, dilde benimsenmiş yabancı kelimelerle birlikte kullanılır. Bugün kullanılan Fransız alfabesinin kullanımı 200 yıldan daha eskidir.

Karakterler ve Okunuş

değiştir

Alfabede yirmi altı harf mevcuttur ve basitçe ikiye ayrılır:

  • 20 ünsüz içerir: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z
  • 6 ünlü ise şunlardır: A, E, I, O, U, Y

Bu harflere ek olarak, Fransızca birkaç aksan imi kullanır: tok aksan imleri (à, è ve ù) ve keskin aksan (é). Y (sesli harf olarak kabul edilir) hariç tüm ünlüler için bir inceltme imi geçerlidir: â, ê, î, ô, û. Bir tréma (çift nokta, Fr. dieresis) da kullanılır: ë, ï, ü, ÿ. İkili kombin harfler (bitişik imla harfleri olarak adlandırılırlar) kullanılır: æ ve œ. Son olarak, c üzerinde bir sedil kullanılır (ç şeklindedir) ve s gibi okunur (hatta yabancılar, bilinen şekiyle s olarak okumaktalar).

Harf Fr. adı Telaffuz
Aa /a/ 'Çatı'daki a'ya benzer.
Bb /be/ 'Bardak'taki b'ye benzer (veya aynısı).
Cc /se/ 'Sel'deki s'ye benzer.

a, o, veya u'dan önce: 'köpek'teki k'ye benzer.

Dd /de/ 'Dırdır'daki d'ye benzer.
Ee /ə/ 'Ölüm'deki ö'ye benzer.
Ff /ɛf/ 'Fırtına'daki f'ye benzer.
Gg /ʒe/ Peltek bir s/z gibi telaffuz edilir. Ayrıca j gibidir.

a, o, veya u'dan önce: 'Gılgamış'taki g'ye benzer.

Hh /aʃ/ Bkz. (Ek Notlar): Günümüzde asla telaffuz edilmez.
Ii /i/ Uzun bir i gibi okunur. 'İğrenç'teki veya daha uzun bir i'dir.
Jj /ʒi/ Bir çeşit z gibidir, peltek okunur.
Kk /ka/ Biraz belirsiz bir k'dir. Türkçe'deki k gibi de okunabilir.
Ll /ɛl/ 'Lale'deki L gibidir.
Mn /ɛm/ 'Marş'taki M gibidir.
Nn /ɛn/ 'Nane'deki N gibidir.
Pp /pe/ 'Puf'taki P'ye benzer.
Qq /ky/ 'Queen'deki Q'ya benzer. 'Küre'deki K'nin söylenişi gibi de olabilir.
Rr /ɛʁ/ Türkçe'deki R gibi değildir. Üst damaktan ve gırtlaksı alandaki noktadan ve biraz da hırıltılı okunur.
Ss /ɛs/ 'Sel'deki S'ye benzer.
Tt /te/ 'Tren'deki T'ye benzer.
Vv /ve/ 'Viral'deki V'ye benzer. Ancak çok az daha serttir.
Ww /dubləve/ Türkçe'deki V ile İngilizce'deki W'dan farklılıkları vardır. Yuvarlak olarak çıkarılır. Az uzatılır.
Yy /igʁɛk/ 'Tabii'deki i kadar okunur. Ancak bir miktar daha keskindir.
Zz /zɛd/ 'Zaman'daki Z gibi okunur. Ancak biraz daha uzundur.

Dış Bağlantılar

değiştir