Hatay Devleti

Hatay Devleti (Fransızca: État de Hatay), Fransız Suriye ve Lübnanı'na bağlı özerk İskenderun Sancağı'nın 2 Eylül 1938'de bağımsızlık ilan etmesi ile kurulmuştur. Yaşama organı, Hatay Devleti Millet Meclisi, para birimi Suriye lirası ve Türk Lirası'dır.

Hatay'a ait posta pulu
Hatay Bayrağı

Devlet başkanı Tayfur Sökmen idi. Başta Fransa egemenliğinde olan olan devlet daha sonra Türkiye egemenliğine girdi ve 1939'da Meclisin Türkiye'ye katılma kararı alması ile Türkiye tarafından ilhak edildi.