JavaScript'te dizi tanımlaması farklı şekillerde yapılabilir:

var a=new Array();
a[0]="a dizisinin birinci elemanı (0 indisli elemanı)";
a[1]="a dizisinin ikinci elemanı (1 indisli elemanı)";
a[2]="a dizisinin üçüncü elemanı (2 indisli elemanı)";
var b=new Array("b dizisinin 1. elemanı","b dizisinin 2. elemanı");
var c=["c dizisinin 1. elemanı","c dizisinin 2 elemanı"];

Şimdi az önce oluşturduğumuz dizilerin elemanlarına erişelim:

document.write(a[2]+b[1]+c[0])

Şimdi de dizilerin elemanları üzerinde değişiklik yapalım:

a[0]=5;
document.write(a[0]);

length özelliği bir dizinin eleman sayısını verir:

var d=[1,2];
document.write(d.length);

NOT: JavaScript'te bir dizinin bütün elemanlarının aynı tür olma şartı yoktur. Örneğin:

var e=[1,"metin",true];

Bu tür bir dizi tanımı son derece geçerlidir.