JavaScript/Kelime yapısı

Kelime yapısı değiştir

JavaScript, büyük ve küçük harf ayrımı yapar. Yani Hello() ile HELLO() veya hello() farklı olarak kabul edilir.

Beyaz karakterler değiştir

İngilizcede whitespace olarak da bilinen bu karakterler, boşluk (' '), sekme ('\t') gibi işaretlerin yanında JavaScript'te satır başı işareti ('\n') de beyaz karakter olarak kabul edilir. Bu işaretleri JavaScript kāle almamasına rağmen kodun okunurluğunu arttıracağından önemlidirler.

Aşağıdaki JavaScript çok az beyaz karakter kullanmaktadır:

function filterEmailKeys(event){
event=event||window.event;
var charCode=event.charCode||event.keyCode;
var char=String.fromCharCode(charCode);
if(/[a-zA-Z0-9_\-\.@]/.exec(char))
return true;
return false;
}

Aşağıda aynı kodu daha fazla beyaz karakterle yazılı hâlini görüyoruz:

function filterEmailKeys(event) {
 event = event || window.event;
 var charCode = event.charCode || event.keyCode;
 var char = String.fromCharCode(charCode);
 if (/[a-zA-Z0-9_\-\.@]/.exec(char)) {
  return true;
 }
 return false;
}

Nihayet çok daha fazla beyaz karakter kullanmış bir hâlini de ekledik:

function filterEmailKeys( evt )
 {
  evt = evt || window.event;

  var charCode = evt.charCode || evt.keyCode;
  var char = String.fromCharCode ( charCode );

  if ( /[a-zA-Z0-9_\-\.@]/.exec ( char ) )
   {
    return true;
   }

  return false;
 }

Yorum ekleme değiştir

//Tek satırlık yorum

veya

/*Çok
Satırlık
Yorum*/

Çok satırlık yorum stilinin tek bir satır içerisinde tüm satırı kaplamayan işler için de kullanılabileceği de unutulmamalıdır.