JavaScript/Koşul ifadeleri

if(koşul)
{
  //1. komutlar
}
else
{
  //2. komutlar
}

Koşul sağlanırsa 1. komutlar, sağlanmazsa 2. komutlar çalıştırılır. Eğer if ve/veya else bloğunun içinde tek komut varsa ilgili komutu süslü parantez içine almak gerekmez. else bloğunun bulunması şart değildir.

switch (ifade) {
  case sabit1:
    //komutlar
    break;
  case sabit2:
    //komutlar
    break;
  default:
    //komutlar
    break;
}

"ifade"nin ürettiği değer hangi case'de varsa o case'in içindeki komutlar çalıştırılır. case'lerde break; komutunun bulunması zorunlu değildir. Bu durumda programın akışı bir sonraki case'e geçecektir. default case'in bulunması zorunlu değildir.