JavaScript/Reserved words/break

Break ifadesi döngüden çıkmak için kullanılır.

var adim = 0;
for(var i = 0; i>=5; i++){
 
   if (i == 3) { break;} // Koşulumuz sağlandığında döngüden çıkılıyor
   document.write("adim değişkenimizin şuanki değeri: "+adim);
   adim++;
}
/* Çıktı:
adim değişkenimizin şuanki değeri: 0
adim değişkenimizin şuanki değeri: 1
adim değişkenimizin şuanki değeri: 2
*/