Kategori:Şablon belgelemesi

Bu kategori şablon belgeleme sayfalarını, yani bir şablona bağlı /doc altsayfalarını toplar. Bu belgeleme sayfalarının oluşturulması konusunda ayrıntılı bilgi için Yardım:Şablon belgelemeye bakınız.