Korece/Okunuş/Ünlü Harfler

Commons-emblem-notice.svg
Konuşma balonu oku 2.svg
Henüz yapım aşamasındadır. VikiSözlük Korece'den uyarlamadır. Son düzenlemeler ve kontroller bittikten sonra bu şablon kaldırılacaktır.


İçerikDüzenle

Bu bölümde Kore alfabesi, Hangıl'da yer alan ünlü harfler tek tek ele alınıp açıklanmıştır. Ancak verilen açıklamalar ve örnekleri daha iyi anlayabilmek amacıyla Korece'de Benzeşme ve Damaksıllaşma sayfasına göz atılmalıdır. Ayrıca Hangıl yazım düzeni diğer alfabe tabanlı yazı sistemlerinden farklı olduğu için Hangıl yazım düzeni sayfasına bakılmasında yarar vardır.


Temel ÜnlülerDüzenle

Temel ünlü harfler, alfabede yer alan harflerdir. Ünlü harfler yalnızca hece ortasında ya da sonunda bulunabilir. Ünlü bir sesi tek başına çıkartmak için hece başında bir ses değeri olmayan 'ㅇ' harfine ünlü harfler eklenerek yazılır. (Bakınız:Hangıl yazım düzeni).

a ya ô o yo u yu ı i

Düzenle

 
A

Hangıl'ın ilk ünlü harfidir. Türkçe'de "a" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /a/ olmaktadır.

Okunuşu

A IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / a / / a / 아내, 사악 /a.nɛ/, /sa.ak/ /a.nê/, /sa.ag/


Düzenle

 
Ya

Hangıl'ın ikinci ünlü harfidir. Türkçe'de "ya" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ya/ olmaktadır.

Okunuşu

Ya IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / ja / / ya / 야만, 조약 /jaː.man/, /co.jak/ /ya.man/, /co.yag/

Düzenle

 
Ô

Hangıl'ın üçüncü ünlü harfidir. Türkçe'de "ô" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ô/ olmaktadır. Normal /o/ sesinden farklıdır. Ağzın şekli /a/ sesini çıkarır gibi açıkken /o/ sesi çıkarılır. Bazı durumlarda /ıo/ şeklinde de gösterilmektedir.

Okunuşu

Ô IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / ə / / ô / 어제, 억지 /ə.ɟe/, /ək.c’i/ /ô.ce/, /ôg.ci/

Düzenle

 

Hangıl'ın dördüncü ünlü harfidir. Türkçe'de "yô" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /yô/ olmaktadır. Normal /yo/ sesinden farklıdır. Ağzın şekli /ya/ sesini çıkarır gibi açıkken /yo/ sesi çıkarılır. Bazı durumlarda /yıo/ şeklinde de gösterilmektedir.

Okunuşu

IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / jə / / yô / 여자, 자연 /jə.ɟa/, /ca.jən/ /yô.ca/, /ca.yôn/

Düzenle

 
Ya

Hangıl'ın beşinci ünlü harfidir. Türkçe'de "o" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /o/ olmaktadır.

Okunuşu

O IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / o / / o / 오다, 구혼 /o.da/, /ku.hon/ /o.da/, /gu.hon/

Düzenle

 
Yo

Hangıl'ın altıncı ünlü harfidir. Türkçe'de "yo" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /yo/ olmaktadır.

Okunuşu

Yo IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / jo / / yo / 요강, 욕심 /jo.gaŋ/, /jok.c’im/ /yo.gan/, /yog.şim/

Düzenle

 
U

Hangıl'ın yedinci ünlü harfidir. Türkçe'de "u" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /u/ olmaktadır.

Okunuşu

U IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / u / / u / 우정, 물다 /u.ɟəŋ/, /mul.da/ /u.công/, /mul.da/

Düzenle

 
Yu

Hangıl'ın sekizinci ünlü harfidir. Türkçe'de "yu" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /yu/ olmaktadır.

Okunuşu

Yu IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / ju / / yu / 유리, 정육점 /ju.ri/, /cəŋ.juk.c’əm/ /yu.ri/, /công.yug.côm/

Düzenle

 
I

Hangıl'ın dokuzuncu ünlü harfidir. Türkçe'de "ı" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ı/ olmaktadır.

Okunuşu

I IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / ɨ / / ı / 으흠}, 그윽하다 /ɨ.hɨm/, /kɨ.ɨ.kʰa.da/ /ı.hım/, /gı.ı.ka.da/

Düzenle

 
İ

Hangıl'ın onuncu ünlü harfidir. Türkçe'de "i" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /i/ olmaktadır.

Okunuşu

İ IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / i / / i / 이자, 소식 /iː.ɟa/, /so.ʃik/ /i.ca/, /so.şig/


Birleşik ÜnlülerDüzenle

Birleşik ünlü harfler, alfabede yer almayan harflerdir. Bu harfler, iki temel ünlü harfin birleşmesi sonucu oluşmuşlardır. Ünlü harfler yalnızca hece ortasında ya da sonunda bulunabilir. Ünlü bir sesi tek başına çıkartmak için hece başında bir ses değeri olmayan 'ㅇ' harfine ünlü harfler eklenerek yazılır. (Bakınız:Hangıl yazım düzeni).

ê e ye va oe ve vi ıy

Düzenle

 
Ê

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "ê" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ê/ olmaktadır. Normal /e/ sesinden farklıdır. Türkçe'deki açık /e/ sesidir.

Okunuşu

Ê IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / ɛ / / ê / 애정, 여객 /ɛ.ɟəŋ/, /jə.gɛk/ /ê.công/, /yô.gêg/

Düzenle

 

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "yê" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /yê/ olmaktadır. Normal /ye/ sesinden farklıdır. Türkçe'deki açık /e/ sesi ile /y/ sesinin birleşimidir.

Okunuşu

IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / jɛ / / yê / 얘는, 걔가 /jɛ.nɨn/, /kjɛ.ga/ /yê.nın/, /gyê.ga/

Düzenle

 
E

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "e" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /e/ olmaktadır.

Okunuşu

E IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / e / / e / 에구, 셋방 /e.gu/, /seː.p’aŋ/ /e.gu/, /se(d).bbang/

Düzenle

 
Ye

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "ye" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ye/ olmaktadır.

Okunuşu

Ye IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / je / / ye / 예쁘다, 옛날 /jeː.p’ɨ.da/, /jeːn.nal/ /yeb.bı.da/, /yen.nal/

Düzenle

 
Va

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "va" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /va/ ya da /oa/ olmaktadır.

Okunuşu

Va IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / wa / / va /, / oa / 와장창, 수확 /wa.ɟaŋ.cʰaŋ/, /su.hwak/ /va.cang.çang/, /su.hoag/

Düzenle

 

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "vê" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /vê/ ya da /oê/ olmaktadır. Normal /ve/ sesinden farklıdır. Türkçe'deki /v/ ile açık /e/ sesinin birleşimidir.

Okunuşu

IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / wɛ / / vê / 왜그래, 괘씸하다 /wɛ.gɨ.rɛ/, /kwɛ.ʃ’im.ha.da/ /vê.gı.rê/, /gvê.şşim.ha.da/

Düzenle

 
Vi

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "vi" ya da "oi" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /vi/, /oi/ ya da /ö/ olmaktadır. Ayrıca "ㅟ" birleşik ünlüsünün de gösterilişi "vi" şeklindedir. Fakat okunuşunda değişiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle bazı durumlarda bu harf "oi" şeklinde de gösterilebilir.

Okunuşu

Vi IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / ø /, / we / / ö /, / vi /, / oi / 외아들, 괴물 /ø.a.dɨl / we.a.dɨl/, /kweː.mul / køː.mu/ /oe.a.dıl///ve.a.dıl/, /gve.mul///gö.mul/

Düzenle

 

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "vô" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /vô/ ya da /uô/ olmaktadır. Normal /vo/ sesinden farklıdır. Ağzın şekli /a/ sesini çıkarır gibi açıkken /o/ sesi çıkarılır. Bazı durumlarda /vıo/ şeklinde de gösterilmektedir.

Okunuşu

IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / wə / / vô / 서러웠다 /wəː.ri/, /səː.rə.wət.t’a/ /vô.ri/, /sô.rô.vôd.da/

Düzenle

 
Ve

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "ve" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ve/ ya da /ue/ olmaktadır.

Okunuşu

Ve IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / we / / ve / 웬, 궤짝 /weːn/, kweː.c’ak// /ven/, /gvec.cag/

Düzenle

 
Vi

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "vi" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /vi/, /ui/ ya da /ü/ olmaktadır. Ayrıca "ㅚ" birleşik ünlüsünün de gösterilişi "vi" şeklindedir. Fakat okunuşunda değişiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle bazı durumlarda bu harf "ui" şeklinde de gösterilebilir.

Okunuşu

Vi IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / wi /, / y / / vi /, / ü / 위성, 쉼표 /y.səŋ / wi.səŋ/, /ʃwiːm.pʰjo / ʃyːm.pʰjo/ /ü.sông///vi.sông/, /şüm.pyo///şvim.pyo/

Düzenle

 
Iy

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "ıy" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ıy/, /i/ ya da /e/ olmaktadır.

Okunuşu

Iy IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
  / ɨy /, / ɨ /, / i /, / e / / ıy /, / i /, / e / 의리, 희망 /ɨyː.ri / ɨ.ri/, /hi.maŋ/ /ıy.ri/, /hi.mang/