Korece/Okunuş/Ses Değişimleri/Hangıl Tablo

Commons-emblem-notice.svg
Konuşma balonu oku 2.svg
Henüz yapım aşamasındadır. Özellikle Hiıd "ㅎ" harfindeki ses değişimleri kontrol edilecek, daha sonra genel bir kontrol ve eksikler düzeltilecek.

Hece Sonu ve Hece Başındaki Kore Harflerinin Eşleşmeleri ve Hangıl ile Ses DeğerleriDüzenle

Ses Değişim Tablosu
Son

Harf

Baş

Ses

1 2
ㄱ+ㄲ ㄱ+ㄸ ㅇ+ㄴ ㄱ+ㅃ ㄱ+ㅆ ㄱ+ㅉ
ㄱ+ㄱ ㄱ+ㅋ
ㄱ+ㅅ ㄱ+ㅅ
(1*ㄴ) ㄹ+ㄱ ㄹ+ㅋ
ㄹ(2*ㄴ+ㄴ) ㄴ+ㅎ
ㄴ+ㅈ ㄴ+ㅈ
ㄴ+ㅋ ㄴ+ㅌ ㄴ+ㅆ ㄴ+ㅊ
ㄷ+ㄲ ㄷ+ㄸ ㄷ+ㅃ ㄷ+ㅆ ㄷ+ㅉ
ㄷ+ㄲ ㄷ+ㄸ ㄷ+ㅃ ㄷ+ㅆ ㄷ+ㅉ
ㅅ+ㅅ ㅅ+ㅅ
ㄷ+ㄲ ㄷ+ㄸ ㄷ+ㅃ ㄷ+ㅆ ㄷ+ㅉ
ㄷ+ㄲ ㄷ+ㄸ ㄷ+ㅃ ㄷ+ㅆ ㄷ+ㅉ
ㄷ+ㄲ ㄷ+ㄸ ㄷ+ㅃ ㄷ+ㅆ ㄷ+ㅉ
(ㄹ)*ㄹ ㅅ+ㅅ
ㄹ+ㄹ ㄹ+ㅎ
ㄹ+ㄹ ㄹ+ㅅ ㄹ+ㅅ
(3*) ㄹ+ㄹ ㄹ+ㅌ ㄹ+ㅌ
ㄹ+ㅋ ㄹ+ㄹ ㄹ+ㅌ ㄹ+ㅆ ㄹ+ㅊ
(3*ㅁ+ㄲ) ㅁ+ㄴ ㄹ+ㅁ (3*ㅁ+ㅉ) ㄹ+ㅁ
ㅁ+ㄴ ㅁ+ㅎ
ㅂ/ㄹ ㄹ+ㅂ ㄹ+ㅍ
ㅁ+ㄴ ㄹ+ㅍ
ㅂ+ㄲ ㅂ+ㄸ ㅁ+ㄴ ㅂ+ㅃ ㅂ+ㅆ ㅂ+ㅉ
ㅁ+ㄴ ㅂ+ㅆ ㅂ+ㅅ
ㅂ+ㄲ ㅂ+ㄸ ㅁ+ㄴ ㅂ+ㅃ ㅂ+ㅆ
ㅇ+ㄴ ㄴ+ㄱ ㅇ+ㅎ

1: ㄷ ve ㅌ harflerinden sonra 이, 야, 얘, 여, 예, 요, 유 harfleri geliyorsa ㄷ harfi ㅈ sesine, ㅌ harfi de ㅊ şeklinde okunur.
2: 이, 야, 얘, 여, 예, 요, 유 harflerinden önceki hece ünsüzle bitiyorsa bu seslerin önüne ㄴ sesi gelir ve okunuşları 니, 냐, 냬, 녀, 녜, 뇨, 뉴 şeklinde olur.
1*: kelime ㄱ ile başlayan ek aldığında sesletimi ㄴ olur.
2*: kelime ㄹile başlayan ek aldığında sondaki ㄹ harfi ㄴ şeklinde okunur.
3*: