Programlama Temelleri/If İfadesi

İF&ELSE Koşulu değiştir

İF&ELSE belirtilen koşulu koşulsuz sağlamak için kullanılan programlama ifadesidir

örneğin; if (a==15) //girilen sayı eğer 15'e eşit ise alt da süslü parantezin içinde yazılı olan komutu devreye sokar ve a=20 olur

  {
   a=20
  }

else //eğer girilen sayı 15'e eşit değilse ise alt da süslü parantezin içinde yazılı olan komutu devreye sokar ve a=100 olur

  {
   a=100
  }