Programlama Temelleri/Yazılım

Yazılım değiştir

Yazılım, belirli bir görevi yapmak için bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş makina komutlarıdır.

Bir Yazılımda Olması Gereken Temel Özellikler değiştir

Her yazılımın kendi türüne göre özellikleri farklıdır.Bu yüzden yazılımdan beklediğimiz temel özellikler de değişir. Fakat genel olarak her yazılım şu özellikleri taşımalıdır.

Kullanıcı için temel özellikler

Doğruluk: Program yapması gereken işi tam ve hatasız bir şekilde yapabilmelidir.
Kolay Kullanım: Programı kullanacak kişiler fazla yardım almadan, kendi başlarına kolayca kullanabilmelidir. Kullanıcı sezgilerini kullanarak programı kullanabilmelidir.
Basitlik: Programın arayüzü mümkün olduğunca sade ve basit olmalıdır. Kullanıcının nereye tıklayacağını, nereye yazacağını rahatlıkla görmesi gerekir.
Dayanıklılık: Program beklenmedik hatalardan dolayı çökmemelidir. Bu hatalar daha önceden öngörülmeli ve hatanın oluşması engellenmelidir.
Uyumluluk: Program çalıştığı sistemin üst versiyonlarında da çalışabilmeli, bunlara uyumlu olmalıdır.

Programcı için temel özellikler

Genişletilebilme: Program, geliştirilmeye, özelliklerinin artırılmasına açık olmalıdır.
Modülerlik: Yazılan program diğer programlar tarafından da kullanılabilir olmalıdır.
Kontrol Edilebilirlik: Hata olabilecek yerlere açıklayıcı hata mesajları konulmalıdır.
Parçalanabilirlik: Program küçük parçalara ayrılarak yazılabilmelidir. Bu sayede program daha kolay ve sağlıklı yazılabilir
Anlaşılabilirlik: Yazılan program kodları diğer bir programcı tarafından okunduğunda kolaylıkla anlaşılabilmesidir. Bunun için kodların yanına , ne iş yaptığını açıklayan mesajlar yazılmalıdır.
Koruma: Modüller birbirine müdahale etmemelidir.

Yazılım Çeşitleri değiştir

Sistem Yazılımları değiştir

 • Donanım sürücüleri
 • İşletim sistemleri
 • Sunucular (Application server,File server,DNS server, Database server )
 • Hizmet programları (Disk defragmenters,Registry cleaners )
 • Pencere sistemleri (KDE desktop)

Programlama Yazılımları değiştir

 • Derleyiciler
 • Yorumlayıcılar
 • Hata ayıklayıcılar
 • Bağlayıcılar
 • Metin düzenleyicileri

Uygulama Yazılımlar değiştir

 • Mesleki Yazılımlar
 • Bilgisayar destekli tasarım
 • Veritabanları
 • Eğitim yazılımları
 • Resim düzenleme
 • Endüstriyel otomasyon
 • Matematiksel yazılım
 • Tıbbi yazılım
 • Moleküler modelleme yazılımı
 • Simülasyon yazılımı
 • Video düzenleme yazılımı
 • Video oyunları
 • Kelime işlemci
 • Elektronik Tablolama yazılımı