SQL/Count Fonksiyonu

< SQL

Tablonun herhangi bir alanındaki kayıt sayısını verir. Örnek:

SELECT COUNT(alan3) FROM tablo

Genellikle bir alana ait kayıt sayısı tabloya ait kayıt sayısına eşittir. Bu yüzden Count fonksiyonunu Count(*) şeklinde kullanmak bir alışkanlık hâline gelmiştir. Şimdi daha gelişmiş bir örnek yapalım. Tablomuz şu olsun:

ad yas
ahmet 30
osman 20
hatice 40

Tablomuzun adı insanlar olsun:

SELECT COUNT(*) FROM insanlar
WHERE yas>20

Bu kod sonucunda ekrana 2 yazılacaktır. Bu kod, yaşı 20'den büyük olan insanların sayısını verdi.