SQL/Sum Fonksiyonu

< SQL

Sum fonksiyonu herhangi bir alandaki kayıtların toplamını verir. Örnek:

SELECT SUM(miktar) FROM borclar
WHERE miktar>50

Burada borclar tablosunda miktar alanındaki 50'den büyük kayıtların toplamı ekrana yazdırılıyor.