SQL/Yeni Store Procedure Yaratma

< SQL

SQL dilinde yeni bir store procedure şöyle yaratılır.

CREATE PROC isim
@degisken1 int, @degisken2 varchar(10)='yok'
AS
SELECT * FROM ogrenci

Burada "isim" isminde ve iki parametre alan bir store procedure tanımlanıyor. Eğer ikinci parametre girilmezse @degisken2 değişkeninin sahip olduğu değer 'yok' sayılacaktır. Prosedürün yaptığı iş ise ogrenci tablosundaki bütün alan ve kayıtları listelemektir. Bu store procedure derlendikten sonra şöyle çalıştırılır.

EXEC isim 23,'deneme'