SQL/as Sözcüğü

< SQL

SQL'de as sözcüğü herhangi bir tablodaki herhangi bir alana ad vermek için kullanılır. Örnek:

SELECT ogrno as Numara FROM ogrenci

Burada ogrenci tablosundaki ogrno alanındaki bütün kayıtlar listelenir. Ancak alanın başlığı ogrno olması gerekirken Numara olur.