case deyimi çoklu koşullara göre komutlar çalıştırmak için kullanılır. Örnek:

UPDATE personel
SET maas=maas*CASE
     WHEN maas<101 then 1.3
     WHEN maas<201 then 1.25
     WHEN maas<301 then 1.2
     WHEN maas<401 then 1.1
     END