Ek-fiil (ek eylem), isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan ya da basit zamanlı fiillerin sonuna gelerek bu fiilleri birleşik zamanlı fiile dönüştüren ek hâlindeki fiildir. "imek" fiilinin ek olarak kullanımıdır. Genellikle bitişik yazılır. Ek-fiilin dört kipi vardır.

Özne Basit Hikaye Rivayet Şart
Ben -(y)im(dir) -(y)dim -(y)mişim -(y)sem
Sen -sin(dir) -din -mişsin -(y)sen
O -(dir) -di -miş -(y)se
Biz -(y)iz(dir) -dik -mişiz -(y)sek
Siz -siniz(dir) -diniz -mişsiniz -(y)seniz
Onlar -ler(dir) -lerdi -lermiş -(y)seler
Onlar -dirler -diler

örnek:
tüccarım
güzeldir.

Olumsuzluk

değiştir

Cümle olumsuzluk anlamını "değil" edatı ile kazanır. Ek fiil ekleri "değil"'e gelir. "değil" cümle ile ayrı yazılır.

örnek:
yorgun değilim
memnun değilsem

Cümle soru anlamını "mi" edatı ile kazanır.Ek fiil ekleri "mi"'ye gelir. "mi" cümle ile ayrı yazılır. Sadece basit ve hikaye çekimli ek fiillerle birleşir.

örnek:
yorgun muyum?
memnun muydun.