Türk Tarihi/İslamiyet öncesi Türk devletleri

Türk adının anlamlarıDeğiştir

Türk adına gerek kaynaklarda, gerek araştırmalarda türlü anlamlar verilmiştir. Miğfer, terk edilmiş, olgunluk çağı, deniz kıyısında oturan adam, vb.

 • A. Wembry'ye göre Türk kelimesi türemekten gelmektedir.
 • Ziya Gökalp'e göre Türk kelimesi türeli (kanun, nizam sahibi) anlamına gelmektedir.
 • K. Müller Türk adının güçlü, kuvvetli anlamına geldiğini gösteren bir belge yayımlamıştır.
 • Coğrafi ad olarak Türkiye tabiri ilk defa Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır.

Orta Asya'daki başlıca kültür çevreleriDeğiştir

 • Anav (en eski kültür)
 • Afanesyevo (Türklerin en eski kültür merkezi)
 • Andronova (prototürkler)
 • Karasuk
 • Tagar (en yeni ve gelişmiş kültür)

Kurulan devletlerDeğiştir

Orta Asya'da:

 • İskitler
 • Büyük Hun Devleti
 • I. Göktürk Devleti
 • II. Göktürk (Kutluk) Devleti
 • Uygurlar
 • Avarlar
 • Karluklar
 • Kırgızlar
 • Hazarlar
 • Oğuzlar
 • Türgişler
 • Sabirler

Avrupa'da:

 • Avrupa Hun Devleti
 • Macarlar
 • Bulgarlar
 • Avarlar
 • Kıpçaklar
 • Peçenekler
 • Uzlar
 • Başkurtlar

İskitlerDeğiştir

 • Bilinen en önemli hükümdarları Alp Er Tunga ve Tomris Hatun'dur.
 • Eyer, üzengi, gem gibi atı etkin kılan araçları icat etmişlerdir.
 • Kemerli pantolonlar kullanmışlardır.
 • Kurgan tipi mezarlıklar en önemli kalıntılarıdır.

Asya Hun DevletiDeğiştir

 • Teoman tarafından kurulmuştur.
 • Başkenti Ötüken'dir.
 • Mete zamanında devlet en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
 • MÖ 58'te kuzey ve güney olarak parçalanmışlardır. Kuzey batıya göç ederken Güney Çin hakimiyetine girmiştir.
 • Hun hükümdarları imparator anlamına gelen Tan-hu, Şan-yu unvanlarını kullanmışlardır.
 • Mete kurultay ve onlu sistemin kurucusu olarak bilinir.
 • Çi-çi Çin'e boyun eğmediği için hayatını kaybetmiştir.
 • Tanrı, kut, böri, il, ordu, tuğ, kılıç, vb. Hunlardan kalma kelimelerdir.
 • Çi-çi'nin öldürülmesi üzerine batıya göç eden Hunlar Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlar ve kavimler göçüne neden olmuşlardır.

Avrupa Hun DevletiDeğiştir

 • Balamir tarafından kurulmuştur.
 • Attila zamanında en parlak zamanlarını yaşadı. Attila Doğu Roma üzerine iki sefer düzenleyerek Margus ve Anatolios Antlaşmalarını yaptı.

Ak Hun DevletiDeğiştir

 • Afganistan'da kurulmuştur.
 • Eftalit olarak da anılırlar.
 • Sasani ve Göktürklerle İpek Yolu mücadelesine girişince yıkılmışlardır.

Göktürk DevletiDeğiştir

 • Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Ülkenin batı kısmını yabgu unvanıyla kardeşi İstemi Kağan yönetmektedir.
 • Mukan Kağan döneminde en parlak zamanını yaşamıştır.
 • İpek Yolu'nu hakimiyet altına almak için Ak Hunlara karşı Sasanilerle, Sasanilere karşı Bizans'la ittifak kurmuşlardır.
 • Orta Asya ile Roma arasında ilk diplomatik ilişki bu devlet zamanında yaşanmıştır. Doğu Roma elçileri İstemi'yi, sonra oğlu Tardu'yu başkentlerinde ziyaret etmiştir.