Türkmence/Niyet kipi

Çağdaş Türkmence (ya da Türkmen Türkçesi) Türk Dillerinin Oğuz grubundaki diğer dillerden (Türkçe, Azerice, Gagavuzca ve Horasan Türkçesi) bu dillerde bulunmayan niyet kipini içermesiyle ayrılır. Niyet Kipi'nde kullanılan -makçy(okunuşu makçı)/ -mekçi eklerine diğer Oğuz Dillerinde bulunmazken Özbekçe'de, Kazakça'da, Kırgızca'da, Yeni Uygurca'da, Karakalpakça'da, Kazan Tatarcası'nda ve Başkurtça'da rastlanır.


-makçy/-mekçi ekleri kullanıldığı eylemlerde öznenin herhangi bir hareketi yapmaya niyetlendiğini anlatır. Bu kipin anlamı Türkiye Türkçesi'ne -mak/-mek niyetinde olarak aktarılabilir. Örneğin;

Hasan bu düýesini ýyrtyjydan goramakçy. = Hasan, bu devesini bir yırtıcıdan korumak niyetinde.

Mugallym okatmak üçin mektep açmakçy. = Muallim, okutmak için mektep açmak niyetinde.


Ya da daha basit örneklerle anlatırsak;

açmakçy:açmak niyetinde, goramakçy: korumak niyetinde.