konuşma söyleş
Ne yazık ki Tatarca bilmiyorum. Nê qızğanıç ki Tatarça bilmêyim
Tatarca konuşmayı öğrenmek istiyorum. Tatarça söyleşirge öyrenirge tilêyim
Lütfen yavaş konuşunuz. Ekrinrek söylişigizçi, zinhar
Ne söyledi o? Nê söyledi (eytti) ol?
anla añla
Siz beni anlıyor musunuz? Siz mêni añlıysız mı?
Ben sizi anladım / anlamadım. Mên sizni añladım / añlamadım.
Söylediklerinizin hepsini anladım. Söylegenigizniñ barısın añladım.
Lütfen, yineleyiniz. Zinhar, qabatlağız.
söyleyiş eytiliş
Bana Tatarcanın söyleyişi zor geliyor. Mêña Tatarçanıñ eytilişi qıyın kêle.
söz söz
Bu sözün Tatarcası nedir? Bu sözniñ Tatarçası nê bolır?
Siz Başkırtça biliyor musunuz? Siz Başqurtça bilesiz mi?