Tatarca/Mastar ekleri

Tatarcada mastar ekleri Türkçe'den farklı olarak "-mek,-mak" ekleri değil "-uw,-üw ve -w" ekleridir.Kalın ünsüzlerden sonra -uw, ince ünsüzlerden sonra -üw ve ünlülerden sonra -w ekleri gelir.

Kazan Tatarcası
Türkiye Türkçesi
baruw
varmak
kêlüw
gelmek
soraw
sormak

"-uw,-üw ve -w" ekleri aynı zamanda ulaç görevi de görürler.

Kazan Tatarcası
Türkiye Türkçesi
barma
varma
kêlme
gelme
sorama
sorma