saç çeç
saç tara çeç tara
göz köz
kara gözler qara közler
diş tiş
tişlerini fırçala. tişlerni tazart.
ayak ayaq
ayağa giy. ayaqqa kêy.
baş baş
başım ağrıyor. başım awırta.
burun burın/ tanaw
ağız awız
parmak barmaq
el qol
tokalaşalım. qollarnı kısışık.
kulak qulak
bıyık mıyık
Bıyığı tıraş et. Mıyıqnı kır.
dil til
ciğer bawır
böbrek büyir
bağırsaklar içekler
yürek yürek
mide aşqazan