büyük büyik
ulu, yüce ulı, zor
yüksek, üstün büyik, yoğarı
kaynar, sıcak qaynar, issi
kirli, pis qırlı, pıçraq, şaqşı
koyu, yogun qoyı
ucuz uçsız, arzan
katı, sert qatı
canlı, diri canlı, tiri
sıvık, açık (çay için) sıyıq, açıq (çay üçin)
yağlı maylı, sêmiz
ekşi eçi, açı
kısa qısqa
güzel gözel, matur, çêber
yuvarlak tögerek
hafif cêñil / yêñil
küçük kiçi, kiçkine, belekey
genç yeş
sulu suwlı, yöwiş
karanlık, bulutlu qarañğı, yamansuw
yumuşak yumşaq
aşağı, alçak töben, tebenek
yeni yaña / yañı / yene
keskin, sivri kêskin, ötkin
kötü naçar / yaman
dolu tolı
boş boş
taze, yeni saf, yaña
zayıf, güçsüz zeğif, küçsiz
tatlı tatlı, ballı
yaşli, ihtiyar qart, ulı, ülken
eski êski
kuru, susuz qurı, suwsız
tuzlu tuzlı
gülünç, komik külki, qızıq, komik
çiğ, pişmemiş yöwiş, dımlı, pişmegen
cesur, yürekli qıyuw, batır
karanlık qaranlıq
ılık cılı / yılı
ağır awır
iyi yaxşı, yaqşı, eybet
soğuk, serin sowıq, salqın
temiz, pak pak, saf
saf saf
geniş kêñ
ışık, aydın açıq, yaqtı