%25 tamamlandı
Bilgi

Hoş geldiniz! Bu kitap Biyokimya hakkında güzel bir Türkçe kitap hazırlamak amacıyla başlatıldı. Şu an Biyokimya ve Yapısal Biyokimya kitaplarının İngilizce versiyonlarından Türkçeye çevrilmektedir. Ancak Biyokimya kitabının İngilizce versiyonu da henüz tamamlanmış değil. Çevirdiklerimizin üzerine araştırmalarımız sonucu elde ettiğimiz özgür lisanslı materyalleri de biz ekleyerek bu kitabı daha da geliştirebiliriz. Ayrıca yan taraftaki interviki bağlantılarından Almanca versiyonu da inceleyebilirsiniz. Çok kapsamlı görünüyor.


İçindekiler değiştir

 1. Giriş
  1. Termodinamik  
  2. Kataliz  
  3. Metabolizma ve enerji  
  4. pKa değerleri
 2. Proteinler
  1. Giriş
  2. Proteinlerin kimyası
  3. Protein yapısı ve katlanma
 3. Karbonhidrat
  1. Basit Karbonhidratlar
  2. Bileşik Karobnhidratlar
  3. Karmaşık Karobnhidratlar
 4. Zar ve lipitler
 5. Lipitler ve Plazma zarı
 6. Karmaşık lipit metabolizması ve Kolesterol
 7. Enzimler
 8. Metabolizma
  1. Glikoliz
  2. Glikoneogenez
  3. Glikoliz ve glikoneogenezin düzenlenmesi
  4. Glikogenoliz ve glikogenez
  5. Prüvatın asetil koA' ya dönüştürülmesi
  6. Elektron Taşıma Sistemi
  7. Trikarboksilik (TCA) Asit Döngüsü
 9. DNA ve RNA
 10. Solunum pigmentleri
 11. Sistemler Biyolojisi
 12. Biyoinformatik
  1. Homoloji