Origami/Kullanılan Diyagramlar

Bu sayfada origamide kullanılan evrensel semboller açıklanmıştır.

Origami-crane.jpg Diyagramlar
Diyagram 1.png Noktalı yerden ön tarafa doğru katla

Diyagram 2.png Vadi katlama, ok yönünde katla

Diyagram 3.png Noktalı çizgili yerden arkaya katla

Diyagram 4.png Tepe katlama, ok yönünde katla

Diyagram 5.png Katla ve ardından tekrar aç

Diyagram 6.png Ön tarafa gelen, görünen kat izi

Diyagram 7.gif Arka tarafa gelen, görünmeyen kat izi

Diyagram 8.gif Verilen iki noktayı üst üste getirerek katla

Diyagram 9.gif Katlanmış iki ucu aç

Diyagram 10.gif Kağıdı baş aşağı çevir

Diyagram 11.gif Kağıdı ters yüzüne çevir

Diyagram 12.gif Zikzak yaparak katla

Diyagram 13.png Son işlemi birkaç kez yinele
Diyagram 14.gif Yuvarla
Diyagram 15.png Birkaç kere katla
Diyagram 16.png Gösterilen noktaya bas

Diyagram 17.png Kağıdın renkli olan yüzü (arkadaki) ve kağıdın renksiz yüzü (öndeki), aşama numarası (sağdaki)

Diyagram 18.png Şeklin büyütülmüş hali
Diyagram 19.png Şemanın bir sonraki sayfa devam edeceğini gösteren işaret
Diyagram 20.png İşaretlenmiş yeri makasla kes
Diyagram 21.gif Üfle