Origami/Temel Figürler

Temel Figürler Değiştir

Origamide bazı temel katlama örnekelri vardır. Bunlar origamide taslak olarak kullanılırlar ve bazı origami yapım uygulamaları bu temel figürlerden başlar. Origami yapabilmeniz için bu temel figürleri bilmeniz gerekir.Bu bölümden önce Temel Katlama Tekniklerini öğrenmeniz gerekir.

Dört Basit Figür Değiştir