Perl PDG/10. Program Çalıştırmak


PERL PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ değiştir

İçindekiler değiştir

BÖLÜM 10. PROGRAM ÇALIŞTIRMAK değiştir

....

Komut Satırı Opsiyonları değiştir

....

Hata Düzeltme değiştir

....

Sistemle Etkileşim değiştir

....

Diğer Dillerle Çalışma değiştir

....

Verimli Program Yazma değiştir

....

  1. !/usr/bin/perl -- -*- C -*-
  2. ilk Perl programi

print "Anapara: "; $anapara = <STDIN>; # deger oku print "Faiz orani: "; $oran = <STDIN>; print "Alacaginiz faiz: ", $anapara * $oran / 100 , "\n";

Problemler değiştir

1. ...