Perl PDG/10. Program Çalıştırmak


PERL PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

İçindekiler:

BÖLÜM 10. PROGRAM ÇALIŞTIRMAK değiştir

....

Komut Satırı Opsiyonları değiştir

....

Hata Düzeltme değiştir

....

Sistemle Etkileşim değiştir

....

Diğer Dillerle Çalışma değiştir

....

Verimli Program Yazma değiştir

....

  1. !/usr/bin/perl -- -*- C -*-
  2. ilk Perl programi

print "Anapara: "; $anapara = <STDIN>; # deger oku print "Faiz orani: "; $oran = <STDIN>; print "Alacaginiz faiz: ", $anapara * $oran / 100 , "\n";

Problemler değiştir

1. ...