Perl PDG/7. Özel Değişkenler ve Perl Fonksiyonları