Türkçe/Sözcük/Sözcük türleri

Sözcükler, cümlede değişik görevler üstlenirler.Sözcüklerin üstlendiği görevler, onların türünü belirler.Türkçede sözcükler sekize ayrılır. Bunlar

  • İsim
  • Zamir
  • Edat
  • Bağlaç
  • Sıfat
  • Ünlem
  • Fiil ve
  • Zarftır.

Edat (İlgeç)

değiştir

Tek başına kullanılamayan, sözcükler arasında çeşitli anlam ilişkileri kuran kelimelerdir. Edat cümleden çıktığı zaman cümlenin anlamı bozulur.

Örnek:

"İstanbul'a uçakla geldim."

"Ankara'ya kardeşim ile gittim"

Not: ile bağlacı duruma göre "la-le" olup, kelimelerle bitişebilmektedir.

Gibi (Benzetme edatı)

değiştir

Gibi edatı benzetme anlamında kullanılır.

Örnek:

"Tilki gibi kurnazsın."

"Çantayı kaptığı gibi kaçtı."

Örnek:

"Hastalandığı için okula gelemedi"

"Başarmak için çalışmalıyız."

"Vatanı için canını verdi."

Örnek:

"Buraya gelmek üzere yola çıkmış."

Değil (olumsuz edat)

değiştir

Örnek:

"Arkadaşım değilsin."

Mi (soru edatı)

değiştir

Örnek:

"Sen mi geldin?"