Topoloji/Eşanlamlı Terimler Sözlüğü

Ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde çeşitli topolojik kavramlar için çok çeşitli karşılıklar kullanılabilmektedir. Bu sözlük öğrenciye bu konuda yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Yer yer birden fazla değişik anlamda kullanılan sözcüklerin ayrımları üst simgeli rakamlarla ayırt edilmiş ve karıştırılmamaları için sonlarına bir ";" ile başlayan kısa bir açıklama eklenmiştir.

1 : - ; dizilerin genelleştirilmesi
2 : Örgü 1 ; tamamen sınırlılığın tanımında kullanılan sonlu küme
Ağırlık : Kardinalite
Ağırlık sayısı : Kardinal sayı
Aksiyom : Belit
Alışılmış topoloji : Doğal topoloji, Mutlak topoloji, Reel topoloji, Doğru/Düzlem/Uzay topolojisi
Ardışan küme : Tümevarımsal küme
Aşikâr topoloji : Bitişik topoloji, İndiskret topoloji
Ayrık topoloji : Diskret topoloji, Noktasal topoloji

Baz : Taban
Belirtisiz: Bulanık
Belit : Aksiyom
Bitişik topoloji : İndiskret topoloji, Aşikâr topoloji
Bulanık: Belirtisiz
Büyükçe eleman : Maksimal eleman

Civar : Komşuluk
Cümle : Küme

Damga : İndis, İndeks
Değme noktası : Kaplama noktası
Diskret topoloji : Ayrık topoloji, Noktasal topoloji
Doğal topoloji : Alışılmış topoloji, Mutlak topoloji, Reel topoloji, Doğru/Düzlem/Uzay topolojisi
Doğru topolojisi : Reel sayılardaki doğal topoloji
Düzlem topolojisi : R2'deki doğal topoloji

En büyük alt sınır : İnfimum
En büyük eleman : Son eleman
En küçük üst sınır : Supremum
En küçük eleman : İlk eleman
Eşsonlu topoloji : Sonlu tümleyenler topolojisi, Tümleyenleri sonlu topoloji
Eşsayılabilir topoloji : Sayılabilir tümleyenler topolojisi, Tümleyenleri sayılabilir topoloji

Gerçel : Reel

Hausdorff uzayı : T2 uzayı
Hiçbir yerde yoğun (olmayan) küme : Seyrek küme

İlinge : Topoloji
İlk eleman : En küçük eleman
İndeks : İndis, Damga
İndis : Damga, İndeks
İndiskret topoloji : Bitişik topoloji, Aşikâr topoloji
İnfimum : En büyük alt sınır
İspat : Kanıt

Kafes : Latis, Örgü 2
Kanıt : İspat
Kardinalite : Ağırlık
Kardinal sayı : Ağırlık sayısı
Kapanış : Kaplam
Kaplam : Kapanış
Kaplama noktası : Değme noktası
Kısmî sıralı : Tikel sıralı
Kompakt : Tıkız
Komşuluk : Civar
Kontinyum : Sürey
Küçükçe eleman : Minimal eleman
Küme : Cümle

Latis : Kafes, Örgü 2
Limit kümesi : Yığılma noktaları kümesi, Türev kümesi

Maksimal eleman : Büyükçe eleman
Minimal eleman : Küçükçe eleman
Mutlak topoloji : Doğal topoloji, Alışılmış topoloji, Reel topoloji, Doğtu/Düzlem/Uzay topolojisi

Noktasal topoloji : Ayrık topoloji, Diskret topoloji

Oransal : Rasyonel

Örgü 1 : Ağ ; tamamen sınırlılığın tanımında kullanılan sonlu küme
Örgü 2 : Latis, Kafes ; bir tür sıralı yapı

Reel : Gerçel
Reel topoloji : Doğal topoloji, Alışılmış topoloji, Mutlak topoloji, Doğtu/Düzlem/Uzay topolojisi
Rasyonel : Oransal

Sayılabilir tümleyenler topolojisi : Eşsayılabilir topoloji, Tümleyenleri sayılabilir topoloji
Seyrek küme : Hiçbir yerde yoğun (olmayan) küme
Son eleman : En büyük eleman
Sonlu tümleyenler topolojisi : Eşsonlu topoloji, Tümleyenleri sonlu topoloji
Sürey : Kontinyum
Supremum : En küçük üst sınır

T2 uzayı : Hausdorff uzayı
Taban : Baz
Tamamen sınırlı : Total sınırlı
Tıkız : Kompakt
Tikel sıralı : Kısmî sıralı
Topoloji : İlinge
Total sınırlı : Tamamen sınırlı
Tümevarımsal küme : Ardışan küme
Tümleyenleri sayılabilir topoloji : Eşsayılabilir topoloji, Sayılabilir tümleyenler topolojisi
Tümleyenleri sonlu topoloji : Eşsonlu topoloji, Sonlu tümleyenler topolojisi
Türev kümesi : Yığılma noktaları kümesi, Limit kümesi

Uzay topolojisi : R3, R4, ... ve daha büyük sonlu boyutlu uzaylardaki doğal topoloji

Yığılma noktaları kümesi : Türev kümesi, Limit kümesi